Strona GłównaZUS

US

wyjatki
do 10 dnia miesiąca – składki ZUS, jeśli nie zatrudniasz pracowników.
do 15 dnia miesiąca – składki ZUS, jeśli zatrudniasz pracowników.
czytaj więcej
do 20 dnia miesiąca – wpłata zaliczki na podatek dochodowy
do 25 dnia miesiąca – złożenie deklaracji VAT-7 oraz wpłatę podatku VAT.
czytaj więcej
31 stycznia – ryczałt ewidencjonowany
31 marca – rozliczenie podatku od osób prawnych
30 kwietnia – rozliczenie podatku od osób fizycznych
czytaj więcej