ZUS – składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy:
do 10 dnia miesiąca – składki ZUS, jeśli nie zatrudniasz pracowników.
do 15 dnia miesiąca – składki ZUS, jeśli zatrudniasz pracowników.

Urząd Skarbowy
do 20 dnia miesiąca – wpłata zaliczni na podatek dochodowy, jeśli rozliczasz go miesięcznie.
do 20 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału – wpłata zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni kwartał, jeśli rozliczasz go kwartalnie.
do 25 dnia miesiąca – złożenie deklaracji VAT-7 oraz wpłata podatku VAT.

Kalendarz Przedsiębiorcy – rozliczenia roczne:
31 stycznia – ryczałt ewidencjonowany
31 marca – rozliczenie podatku od osób prawnych
30 kwietnia – rozliczenie podatku od osób fizycznych